Privacy

Privacyverklaring PICOW Makelaardij

U heeft te maken met PICOW Makelaardij. PICOW Makelaardij is een NVM- makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt PICOW Makelaardij bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM- makelaar/taxateur:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.

 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.

 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

  U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.

 • U wilt een woning huren. Zie 4.

  Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.Zie 8.

 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.

 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de NVM- makelaar wordt aangeboden. Zie 6.

 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via de NVM- makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

  Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

  U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur:

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

  U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM- makelaar:

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

  Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet de NVM- makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.Zie 8.

 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 14.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 15.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  Voor al deze verwerkingen is PICOW Makelaardij de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

  PICOW Makelaardij
  KvK 53570677
  Luzacstraat 34 b, 3038 VX Rotterdam info@picow.nl
  010-4568708

  Gegevensverstrekking aan de NVM

  Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en

  agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.

 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en

  inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

  Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

  NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn: NVM

  KvK 30102683 Postbus 2222
  3430 DC Nieuwegeincv@nvm.nl

  NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

  Wij nemen uw privacy serieus

  De NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

  Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

  Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.
  NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.


page2image21920page2image22080

2

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-

  makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.

 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming

  van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM- makelaar 5 jaar.

1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page3image17352

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page3image22488

b

20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

page3image27640

3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.

page3image31304

a


page3image32232

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

page3image40584

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

c

5 jaar

3

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

page4image2640

b

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

page4image7056

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page4image11520

geen


page4image12448

3 jaar

  page4image16824

Ontvangers van gegevens

a

page4image19792

NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

page4image25824

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


page4image26952

2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

page4image34616

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page4image37960

a

20 jaar

De reden van verhuur.

geen


page4image42928
page4image43424

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

geen

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

page4image52816

a


page4image53744

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page4image61080

geen

3 jaar


page4image63792
  page4image66352

Ontvangers van gegevens

a


page4image69048
page4image70104

Huurder

3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

4

Gegevens

page5image2384

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page5image7480

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.

geen


page5image12568
page5image13384

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

page5image19984

geen


page5image20912

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

geen

3 jaar


page5image27048

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

page5image32592

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

page5image36744

geen

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

geen


page5image42136
page5image42632

3 jaar

  page5image46512

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper en verkoopmakelaar

b

page5image52024

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

page5image55472

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar


page5image56480

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar

ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page5image61872

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

page5image68048

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.


page5image70656

geen

page5image72552

3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.


page5image79000
page5image79472

geen

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

geen


page5image85136

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

page5image90472

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

page5image94640

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.


page5image95848

geen

3 jaar

5

 

Ontvangers van gegevens

a

page6image5984

Verhuurder

5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed

bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page6image12704

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page6image17800

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

page6image22032

a

1 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page6image26496

a


page6image27424

1 jaar

  page6image31768

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand


page6image36608

6. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page6image42704

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page6image47800

b

20 jaar

Uw mening over de woning.

page6image51208

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

page6image55576

b


page6image56824

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).


page6image60376

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.


page6image68848
page6image69664

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

b

3 jaar

6

  page7image2280

Ontvangers van gegevens

a

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

page7image7992

Verkoper

c

page7image10456

Notaris, koper, aankoopmakelaar

d

page7image13784

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


page7image14912

7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page7image19960

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page7image25056

a

20 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

page7image29176

a

3 jaar


page7image32208

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.

a

5 jaar

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

page7image39680

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

a

page7image43832

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

a


page7image48144
page7image48640

3 jaar

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder


page7image56920

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-

makelaar

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page7image65760 page7image66080

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

page7image69184

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.


page7image70576

geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page7image79968 page7image80288

geen

Tot intrekking van toestemming

7

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten

uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page8image5032

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

page8image11528

20 jaar

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

page8image14280

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.

geen


page8image19776
page8image20592

20 jaar

  page8image24120

Ontvangers van gegevens

a

page8image27872

Validatie instituut op taxaties.

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-

makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page8image35552

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page8image40728

b

20 jaar

De reden van verkoop.

page8image44768

geen


page8image45696

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar


page8image51872

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

page8image58296

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

geen


page8image61048

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.


page8image66032

c

5 jaar

8

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

page9image2648

b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

page9image7064

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

page9image11528

geen


page9image12456

3 jaar

  page9image16832

Ontvangers van gegevens

a

page9image19800

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

page9image25872

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


page9image27000

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVM-

makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM- makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page9image33448

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page9image38584

a

20 jaar

De reden van verhuur.

page9image42624

geen


page9image43552

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning.

geen

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

a

page9image53520

20 jaar


page9image54808

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

page9image60480

geen

3 jaar


page9image63192
 

Ontvangers van gegevens

a

page9image69504

Huurder


page9image70432

12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

page9image74992

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

c

20 jaar

9

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

page10image2504

geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

page10image6960

geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

page10image11040

c


page10image11968

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

geen


page10image16504

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

page10image25184

d

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

page10image29560

geen

20 jaar

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

page10image34024

geen

3 jaar


page10image36736
 

Ontvangers van gegevens

a

page10image42312

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

page10image45056

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

page10image47720

Verkoper en verkoopmakelaar

d

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar


page10image52056

13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page10image57592

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page10image63080

a


page10image64008

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

geen

3 jaar

page10image69144

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

page10image74752

a


page10image75680

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

geen


page10image80416

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

page10image85728

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

10

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page11image2904

geen

3 jaar

  page11image8440

Ontvangers van gegevens

a

page11image12192

Verhuurder


page11image13120

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar

wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

page11image20216

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page11image25352

b

20 jaar

Uw mening over het aangeboden pand.

page11image29120

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

page11image32848

b


page11image34096

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

page11image43152

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

page11image47784

c


page11image49352

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page11image56912

b


page11image58160

3 jaar

 

Ontvangers van gegevens

a

page11image65376

NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)


page11image66584

b

Verkoper

page11image68520

c

Notaris, koper, aankoopmakelaar

page11image71088

d

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


page11image74520

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

11

Gegevens

page12image2272

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM- makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

page12image7368

a

20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a


page12image12376
page12image13192

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.

a

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

page12image20408

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

page12image24872

a


page12image25800

3 jaar

 

Ontvangers van gegevens

page12image31016

Rol

a

Verhuurder

page12image34968

Verantwoordelijke

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

page12image39656

Verantwoordelijke


page12image41224

12

Gegevensgebruik door de NVM

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en

  agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.

 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.

 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en

  inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en

  kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,

  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.

  Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
  Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
  Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda
Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
  Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.
  Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en

  kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,

  kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.

 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald.

  Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
  De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

13

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.

 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.

 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.

 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.

 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.

 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.

 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor

  onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
  Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

  Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

  Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.

14